HAI

Od 1985, HOME AUTOMATION, Inc (HAI) je vodeći proizvođać proizvoda za kontrolu kućanstava i poslovnih zgrada diljem svijeta
HAI proizvodi omogućavaju Vam višu sigurnost, upravljanje a time i smanjivanje potrošnje energije, bolju zabavu i sve to na kordiniran i jednostavan način.
HAI proizvodi su Automation Simplified® ( jednostavni za korištenje ).

Rješenja su dostupna za sve stilove života. Jednostavno izaberite automatizaciju, upravljanje energijom i dodatne opcije koje odgovaraju Vašem dohotku.
HAI sustavi mogu se ugraditi u nove ili postojeće infrastrukture. Može mu se pristupiti preko telefona ili putem interneta.
Više od milijun HAI proizvoda su instalirani u više od 80 zemalja putem HAI svjetske mreže distributera i trgovaca.

Pogledajte brošure: